Tilbud om forløb

F.eks.:
  • implementering af skolereform og nye arbejdstidsregler
  • coaching og sparring med skoleledelser om ledelsesrollen og hjælp til konkrete udfordringer
  • praktisk tovholder og medspiller ved gennemførelse af udviklingsprojekter (planlægning og efterbehandling)
  • coaching og sparring med lærerteam om teamsamarbejde og/ eller selve undervisningen
  • sparring med ledelse og forvaltning om skolebudgetter
  • planlægning af et skoleår (gennemførelse af fag- og opgavefordeling /skemalægning)

 

 

Alle opgaver gennemdrøftes på forhånd nøje med ”bestiller” før der indgås aftale og selve gennemførelsen iværksættes.