Tilbud om arrangementer

F.eks.:
  • underholdende oplæg og/eller debatcafé, hvor indhold relaterer sig konkret til en skoles særlige udfordringer
  • planlægning og medvirken ved kurser og arrangementer for medarbejdere, forældre og politikere

Specialer:

  • skolebestyrelsens rolle og vilkår
  • forældrerollen
  • nyuddannet lærer – og hva’ så?

Alle opgaver gennemdrøftes på forhånd nøje med ”bestiller” før der indgås aftale og selve gennemførelsen iværksættes.