Respekt

Respekt Projektet arbejder på at lave en ny og flot hjemmeside. Derfor er der ikke så meget at finde på denne hjemmeside lige nu. 

Ring for yderligere information:

Rikke – tlf. 21916158

Pernille – 22798446

 

Om os:

Programmet Respekt er opstået i forbindelse med skoleriet arbejde i folkeskolen og på specialområdet. Vi er læreruddannet med erfaringer og uddannelse inden for specialområdet, konsulentbistand, coachring og ledelse. Vi er desuden certificeret ART-trænere.

 

Om ART – metoden

ART-metoden veksler mellem 3 forskellige komponenter:

Den adfærdsmæssige (sociale færdigheder), den følelsesmæssige (følelses regulering) samt den kognitive komponent (moralsk ræsonnement).I denne tredelte læringsmetode lærer børn og unge at tilegner sig sociale kompetencer ved at håndtere sine egne følelser og ved at træne deres kognitive erkendelse.

  1. Den adfærdsmæssige komponent træner og udvikler barnets eller den unges sociale færdigheder og lærer deltagerne alternativer til deres aggressive adfærd. Der arbejdes med 10 specifikt beskrevne færdigheder, såsom at håndtere gruppepres og at hjælpe andre mennesker. Færdighederne indlæres ved hjælp af blandt andet rollespil og modellering.
  2. Den affektive komponent sigter mod at lære deltagerne selvbeherskelse, herunder at kontrollere vredesudbrud. Der arbejdes både med at reducere, hvor ofte følelsen af vrede opstår og med at lære deltagerne at beherske sig, når vreden opstår. Også her arbejder man med blandt andet rollespil og modellering som indlæringsteknikker.
  3. Den kognitive komponent træner deltagernes evne til at foretage moralske ræsonnementer. Trænerne arbejder blandt andet med deltagernes retfærdighedsfølelse og sætter ligeledes fokus på indlevelse i og forståelse