Referencer

Greve Kommune, Mosedeskolen:
Per Kyllesbech fra ”Skoleriet”, trådte til som ledelseskonsulent på Mosedeskolen i marts 2012 i en situation, hvor skolens ledelse var blevet kraftigt decimeret, hvilket havde efterladt mange store og til dels helt nye arbejdsopgaver til undertegnede.
Per formåede fra første færd at bidrage til ro og overblik i samarbejdet med lærerkollegiet og i det daglige arbejde i administrationen, både med hensyn til skoleårets afvikling og til planlægning af skoleåret 12/13.
Per var via sin særdeles positive og fagligt kompetente tilgang til opgaverne i høj grad medvirkende til, at Mosedeskolen meget hurtigt kom på ret køl igen. Pers personlighed, som er præget af en fin humor og stor imødekommenhed, var stærkt medvirkende til, at den utryghed, som ledelsesændringerne naturligt nok havde medført, hurtigt kunne håndteres på en konstruktiv måde.
Jeg kan på det varmeste lykønske ”Skoleriets” kommende samarbejdspartnere. Mosedeskolens samarbejde med Per Kyllesbech var en overordentlig positiv oplevelse i en svær periode.
Allan Lund
viceskoleleder på Mosedeskolen
konstitueret skoleleder samme sted fra marts til juli 2012