Om Skoleriet

Skoleriet er startet op i marts 2012. Per Kyllesbech er grundlægger og ledende konsulent. Skoleriet har pt. igangværende opgave for Greve Kommune i forbindelse med implementering af skolereform og nye arbejdstidsregler.

Midlertidige ledelsesmæssige konsulentopgaver på betrængte skoler er vores speciale. (Se f.eks. “Referencer”).

Idégrundlaget:
Idégrundlaget har direkte udspring i kommunernes aktuelle pressede økonomiske situation, hvor nødvendige personalemæssige indskrænkninger og effektiviseringer er på dagsordenen.
Således er skoleriet et alternativt tilbud til kommuner og skoler, som ser økonomisk fordel i udlicitering af helt konkrete skolerelaterede konsulent- /arbejdsopgaver. – Opgaverne kan være periodiske eller enkeltstående.

 

Værdigrundlaget:
Værdigrundlaget bygger på faglighed og professionalisme i forening med humoristisk, indlevende og lyttende tilgang til opgaverne.
Af samme grund har Skoleriet etableret netværk med andre dygtige resursepersoner og konsulentvirksomheder, der kan byde ind, således at al ekspertise kommer ”på banen” i forhold til opgavens karakter.
Hvis Skoleriet vurderer, at en konkret opgave bedre kan løses af andre, vil vi være behjælpelig med henvisning og medvirken til etablering af samarbejde med andre. – Se f.eks. firmaet: 0-18.dk

 

Visionen:
Visionen er, at Skoleriet kommer til at favne en stor palet af tilbud på hele skoleområdet.
Et tilbud som også omfatter konkrete undervisningsopgaver og undervisningsmaterialer.