Velkommen

 

Respekt

Respekt Projektet arbejder på at lave en ny og flot hjemmeside. Derfor er der ikke så meget at finde på denne hjemmeside lige nu.

Ring for yderligere information:

Rikke – tlf. 21916158

Pernille – 22798446

 

 

 

OGSÅ TIL SKOLEREFORMEN
Skoleriet tilbyder sparring og hjælpeydelser til alle med tilknytning til skoleverdenen:  Kommuner, skoler, medarbejdere samt elever og forældre.
Skoleriet udfører konkrete arbejdsopgaver og praksisrelaterede hjælpeydelser til skolers drift og udvikling.

 

Hjælp til implementeringen af skolereformen og nye arbejdstidsregler

Når der opstår akut behov!                                                     

Skoleriet har stor erfaring med periodisk udførelse af daglige konkrete arbejdsopgaver af ledelses- og koordinationsmæssig karakter.

F.eks.: Planlægning af et kommende skoleår, tovholderrolle ved gennemførelse af et skoleprojekt…

Skoleriet’s opgaveudførelse relaterer sig naturligt til kommuners og skolers aktuelle udfordringer.

F.eks.:  Økonomi versus pædagogisk udvikling, inklusion og integration, digitalisering i undervisningen…
Skoleriet praler af at kunne udnytte gode teorier og modeller, der tilpasses aktuelle lokale forhold og muligheder.

Skoleriet tilbyder også vejledning og hjælp til forældre og elever. Desuden har Skoleriet mulighed for at varetage midlertidig undervisning og lektiehjælp på alle klassetrin.

Alle opgaver gennemdrøftes på forhånd nøje med ”bestiller” før der indgås aftale og selve gennemførelsen iværksættes.